nas 2

“VELIKI KORACI MALIH PODUZETNIKA”

omot

knjiga Razvoj poduzetnickih osobina kod djece – com

ovdje možete pogledati letak projekta

Nositelj projekta:

Dječji vrtić sv. Leopolda Mandića, Požega

Partneri na projektu:

Gradski vrtići, Požega

OŠ Julija Kempfa, Požega

OŠ Doriše Cesarić, Požega

OŠ Antuna Kanižlića, Požega

Vrijednost projekta: 298.275,41

Dječji vrtić sv. Leopolda Mandića u partnerstvu s OŠ Julija Kempfa, OŠ Dobriše cesarića, OŠ Antuna Kanižlića i Gradskim vrtićima Požega te u suradnji s djelatnicima Veleučilišta u Požegi započeo je realizaciju projekta „Veliki koraci malih poduzetnika“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz IPA komponentu IV Razvoj ljudskih potencijala – Promocija poduzetništva.

potpisivanje ugovora o financiranju 1Ravnateljica DV sv Leopolda Mandića na potpisivanju ugovora o financiranju projekta

Osnovni cilj ovog projekta je razvijanje poduzetničkih osobina kod djece predškolske i školske dobi primjenom metoda poučavanja za usvajanje poduzetničkih kompetencija kroz niz aktivnosti, igara, vježbi i simulacija prilagođenih njihovoj dobi.

Ciljna skupina su djeca predškolske dobi (od 3 -7 godina) te djeca nižih razreda osnovne škole. Sve aktivnosti koje će se provoditi u okviru ovog projekta prilagođene su dobi djece koja će biti uključena u aktivnosti projekta. Vremensko trajanje realizacije projekta je 10 mjeseci (od kolovoza 2015. do lipnja 2016. godine)

Poučavamo li dijete poduzetništvu u najranijoj dobi, veća je vjerojatnost da će ono pokrenuti vlastiti posao i u tome uspjeti. Stimuliranjem poduzetničke inicijative djece predškolske i školske dobi stvaraju se predispozicije za njihove buduće poduzetničke aktivnosti što će u velikoj mjeri utjecati na stvaranje poduzetničke klime, poticanje poduzetničkih aktivnosti te u konačnici stvoriti predispozicije za budući gospodarski rast i razvitak.

Koordinatori projekta:

DV sv. Leopolda Mandića:
DV sv. Leopolda Mandića
Ružica Franić – ravnateljica
Hrvojka Dubiel Potnik – voditeljica projekta
Darija Poleti
Ivana Pavlović

OŠ Julija Kempfa:
Ivana Jukić Matijević
Mario Gavran

Marija Rabić

OŠ Antuna Kanižlića:
Vlasta Jezerčić
Valentina Mirković

OŠ Dobriše Cesarića:
Lidija Pecko
Tanja Zeba

Gradski vrtići Požega:
Sanda Lukić – ravnateljica
Saša Soukup

Predavači s Veleučilišta u Požegi:
dr.sc. Katarina Potnik Galić
dr.sc. Barbara Pisker
Katarina Štavlić, univ.spec.oec.
dr.sc. Berislav Andrlić
dr.sc. Mirjana Radman Funarić

Vanjski suradnici:
mr.sc. Mario Hak – Porezna uprava Požega
mr.sc. Igor Štavlić – POU Obris Požega

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Edukacija odgajatelja i učitelja iz područja poduzetništva
 • Radionica „Poduzetnička priča“
 • Stručno putovanje u London
 • Festival dječjeg poduzetništva 
 • Komuniciranje i informiranje s javnošću
 • Radionica „Poduzetnički poligoni“
 • EnU eksperiment „Energiju uštedi i uloži gdje vrijedi“ 
 • Eko avantura
 • Izdavanje projektnog priručnika

Kao rezultat projekta kod djece će se razviti sljedeće sposobnosti:

 • demonstrirati svijest o vlastitoj ulozi u obitelji i društvu
 • praktično isprobavati osnovne poduzetničke aktivnosti
 • prepoznavati smisao i važnost dugoročne održivosti svakog posla kojim se bave
 • opisivati osnovne uvjete privređivanja
 • znati iskazati potrebe za vlastitim razvojem i interesima
 • razvijati vlastite ideje
 • preuzimati inicijativu
 • inovativno koristiti raspoložive resurse
 • procjenjivati i preuzimati rizike
 • kroz razmjenu ideja aktivno sudjelovati u procesu donošenja odluka

Dodana vrijednost projekta:

 • Rano usmjeravanje djece s posebnim potrebama u poslovna područja u kojima će se moći dokazati.
 • Razvijanje svijesti o društveno odgovornom poslovanju razvijajući svijest o odgovornosti prema široj društvenoj zajednici, a posebno onim potrebitima kroz volonterski rad, zaštitu okoliša, humanitarne akcije i donacije.
 • Razvijanje timskog rada i timskog načina razmišljanja kod djece kroz promicanje jednakosti i jednakih mogućnosti.
 • Projekt kroz partnerstva i suradnju u obrazovnoj vertikali uključuje širu društvenu zajednicu u volonterski rad, unaprijeđuje međusektorsku suradnju te razvija kod sudionika svjest o aktivnoj participaciji u lokalnoj zajednici.

 IMG_7850“Radionica poduzetnički poligoni”

 IMG_7654 IMG_7753 IMG_7797 IMG_7847 IMG_7853IMG_6195 – kopija   “Dječji tjedan poduzetništva”IMG_6198  IMG_6206 IMG_6220 – kopija

“Posjet djelatnika Zagrebačke banke”IMG_7037

“Zlatno pravilo”IMG_7044  “Radionica – igraonica Poduzetnička priča”IMG_7047 IMG_7049 IMG_7050 IMG_7052 IMG_7054 IMG_7055 IMG_7057  IMG_7060 IMG_7061 IMG_7062 IMG_7064 IMG_7065 IMG_7066 IMG_7067 IMG_7069 IMG_7088 P1000007  P1000010 P1000011