Mini poduzetnik

»Pustimo da djeca žive, pustimo da slobodno razvijaju sve svoje potencijale, pustimo da stvore svoj vlastiti svijet«.

Projekt Mini poduzetnik provodi se u suradnji s predavačima Veleučilišta u Požegi, a financiran je od strane Ministarstva poduzetništva i obrta

abeceda1.jpg letak2

 

Poučavamo li dijete poduzetništvu u najranijoj dobi, veća je vjerojatnost da će ono pokrenuti vlastiti posao i u tome uspjeti. Stimuliranjem poduzetničke inicijative djece predškolske dobi stvaraju se predispozicije za njihove buduće poduzetničke aktivnosti što će u velikoj mjeri utjecati na stvaranje poduzetničke klime, poticanje poduzetničkih aktivnosti te u konačnici stvoriti predispozicije za budući gospodarski rast i razvitak.

Mnoga istraživanja  pokazuju da nikad nije prerano za poticanje poduzetničkog duha, a optimalna dobna granica za razvijanje poduzetničkih vještina i osobina kod djece je do 7 godine. Upravo iz tog razloga ovaj projekt usmjeren je na razvijanje tzv. “mekih” vještina, kao što su kreativnost, inicijativa i inovativnost  uz programe kojima se djeci predškolskog uzrasta približava uloga poduzetnika u društvu.

Primarni je cilj Projekta „Mini poduzetnik“  „odgojiti“ poduzetnike kroz  razvoj poduzetničkih osobina i poticanje poduzetničkog duha kod najmlađih članova našeg društva, stvaranjem  okruženja gdje djeca mogu biti  inovativna, kreativna, stvarati prilike, razmišljati kritički, preuzimati rizike, osmišljavati ideje, pronalaziti rješenja…

 

Očekivani rezultati pri završetku projekta su sljedeći :

 • osvještavanje šire društvene zajednice o važnosti ranog poticanja poduzetničkog duha i razvoja poduzetničkih osobina
 • senzibilizacija za razvijanje poduzetničkih osobina kod djece
 • stvaranje poduzetništvu usmjerenog društvenog okruženja

 

Cilj je projekta kod djece razviti sljedeće sposobnosti:

 •  demonstrirati svijest o vlastitoj ulozi u obitelji i društvo
 • praktično isprobavati osnovne poduzetničke aktivnosti
 • prepoznavati smisao i važnost dugoročne održivosti svakog posla kojim se bave
 • opisivati osnovne uvjete privređivanja
 • znati iskazati potrebe za vlastitim razvojem i interesima
 • razvijati vlastite ideje
 • preuzimati inicijativu
 • inovativno koristiti raspoložive resurse
 • procjenjivati i preuzimati rizike
 • kroz razmjenu ideja aktivno sudjelovati u procesu donošenja odluka

 

Dodana vrijednost projekta:

 • Rano usmjeravanje djece s posebnim potrebama u poslovna područja u kojima će se moći dokazati.
 • Razvijanje svijesti o društveno odgovornom poslovanju razvijajući svijest o   odgovornosti prema široj društvenoj zajednici, a posebno onim potrebitima kroz volonterski rad, zaštitu okoliša, humanitarne akcije i donacije.
 • Razvijanje svijesti o dobrobiti zdrave prehrane na zdravlje.
 • Razvijanje timskog rada i timskog načina razmišljanja kod djece kroz promicanje rodne jednakosti i jednakih mogućnosti.
 • Edukacija djece s aspekta etike u poduzetničkom poslovanju

 

PREDAVAČI S VELEUČILIŠTA U POŽEGI:

dr.sc. Katarina Potnik Galić

dr.sc. Barbara Pisker

dr.sc. Berislav Andrlić

Katarina Štavlić, univ,spec.oec.

mr.sc. Mirjana Radman Funarić

mr.sc. Mario Hak

ODGAJATELJICE IZ VRTIĆA SVETOG LEOPOLDA MANDIĆA:

 

Voditeljica projekta:

Hrvojka Dubiel Potnik,

montessori odgajatelj

 

Sudionice projekta:

Ružica Franić – ravnateljica vrtića

Darija Poleti

Saša Rich

Josipa Kormanjec

Svjetlana Poljaković

Mirjana Ćosić

Marina Mandić

Mirela Tunić

Ljiljana Puljašević

Ivana Pavlović

Antonija Radičević